- thước

♦ Phiên âm: (què)

♦ Bộ thủ: Điểu ()

♦ Số nét: 19

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Danh) Con chim bồ các, chim khách. § Tục bảo nó kêu là báo điềm lành nên gọi là hỉ thước .

: què
xem “”。


Vừa được xem: 乳劑以前乳母