Pineapple

鴿 - cáp

♦ Phiên âm: (gē)

♦ Bộ thủ: Điểu ()

♦ Số nét: 17

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Danh) § Xem bột cáp 鴿.

鴿: gē
xem “”。


Vừa được xem: 鴿團粉骨瘦如柴白粉