- hồ

♦ Phiên âm: (hú)

♦ Bộ thủ: Tiêu ()

♦ Số nét: 19

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Danh) Tục gọi chòm râu là hồ tử .

: hú
xem “”。


    沒有相關
Vừa được xem: 義勇軍