VN520


              

Phiên âm :

Hán Việt :

Bộ thủ : Mã (馬, 马)

Dị thể :

Số nét : 3

Ngũ hành : Hỏa (火)

: (馬)mǎ
1. 哺乳动物, 颈上有鬃, 尾生长毛, 四肢强健, 善跑, 供人骑或拉东西马匹.骏马.马到成功.马首是瞻.
2. 大: 马蜂.马勺.
3. (Danh từ) Họ.


Xem tất cả...