Pineapple

- mã

♦ Phiên âm: (mǎ)

♦ Bộ thủ: Mã ()

♦ Số nét: 3

♦ Ngũ hành: Hỏa ()


♦Giản thể của chữ .

: ()mǎ
1. 西
2.
3. (Danh từ) Họ。


Vừa được xem: