Pineapple

- sậu

♦ Phiên âm: (zòu, zhòu)

♦ Bộ thủ: Mã ()

♦ Số nét: 24

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Động) Ngựa chạy nhanh.
♦(Động) Chạy nhanh, bôn trì. ◇Nguyễn Du : Xa mã trì sậu kê khuyển minh (Trở binh hành ) Xe ngựa chạy rầm rập, gà chó kêu.
♦(Phó) Thường thường, thường xuyên. ◇Lã Thị Xuân Thu : Sậu chiến nhi sậu thắng (Thích uy ) Thường đánh thì thường thắng.
♦(Phó) Chợt, hốt nhiên, đột nhiên. ◎Như: sậu nhiên bỗng nhiên, sậu phát sự kiện đột nhiên sinh ra sự việc.
♦(Phó) Vội vàng, tấn tốc. ◇Bạch Hành Giản : Lang sậu vãng siêm chi (Lí Oa truyện ) Chàng vội vàng lại xem.
♦(Phó) Nhanh lẹ. ◎Như: cuồng phong sậu vũ gió mưa dữ dội.

: zhòu
xem “”。


Vừa được xem: 陰惡孔老地震保险