- trì

♦ Phiên âm: (chí)

♦ Bộ thủ: Mã ()

♦ Số nét: 13

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Động) Ngựa xe chạy nhanh.
♦(Động) Giong ruổi, chạy nhanh. ◇Tô Thức : Trì sính đương thế (Phương Sơn Tử truyện ) Giong ruổi ở đời.
♦(Động) Theo đuổi. ◇Tả truyện : Tề sư bại tích, công tương trì chi , (Trang Công thập niên ) Quân Tề thua chạy, nhà vua đuổi theo.
♦(Động) Hướng về. ◎Như: thần trì thần trí chăm chú về một điều gì, hồn trí thẫn thờ (vì nhớ nhung, tưởng niệm...). ◇Liêu trai chí dị : Kiến nhị bát nữ lang, quang diễm dật mục, đình thê thần trì , , (Thiệu nữ ) Gặp một cô gái tuổi đôi tám, xinh đẹp lộng lẫy, ngẩn mắt nhìn sững sờ. ◇Tùy Thư : Thân tại biên ngung, tình trì Ngụy khuyết , (Sử Tường truyện ) Thân ở cõi ngoài, tình hướng về cung khuyết nhà Ngụy.
♦(Động) Truyền đi, vang khắp. ◎Như: trì danh nức tiếng.

: chí
1.
2.
3.
4. :“”。


Vừa được xem: 仇殺仇恨仇怨仇外仇冤仆從仆仆仆人仄聲