Pineapple

- bão

♦ Phiên âm: (bǎo)

♦ Bộ thủ: Thực ()

♦ Số nét: 8

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦Giản thể của chữ .

: ()bǎo
1. 饿
2. ,


Vừa được xem: 錦衣玉食大掃除