Pineapple

- sức

♦ Phiên âm: (shì, chì)

♦ Bộ thủ: Thực ()

♦ Số nét: 13

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Động) Trang điểm, làm cho đẹp. ◎Như: tu sức tô điểm, trang sức trang điểm.
♦(Động) Che đậy, ngụy trang. ◎Như: yểm sức che đậy, phấn sức thái bình chính trị đã rối bét mà vẫn làm như thái bình yên tĩnh.
♦(Động) Giả thác, giả bộ. ◎Như: sức từ nói lời lấp liếm, sức mạo giả dạng vẻ mặt.
♦(Động) Tẩy rửa cho sạch sẽ. § Thông . ◇Chu Lễ : Phàm tế tự, sức kì ngưu sinh , (Địa quan , Phong nhân ) Trong việc tế tự, tắm rửa trâu bò con thú đem cúng cho sạch sẽ.
♦(Động) Sửa trị. § Thông sức .
♦(Động) Đóng vai, sắm tuồng.
♦(Danh) Áo quần. ◎Như: phục sức quần áo.
♦(Danh) Vật phẩm dùng để trang điểm. ◎Như: thủ sức đồ trang điểm trên đầu.

: shì
xem “”。


Vừa được xem: 撲粉蛤粉心力衰竭