Pineapple

- sôn, tôn, san

♦ Phiên âm: (sūn)

♦ Bộ thủ: Thực ()

♦ Số nét: 12

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Danh) Bữa ăn chiều. § Bữa cơm sáng gọi là ung , bữa cơm chiều gọi là sôn .
♦(Danh) Cơm, thức ăn nấu chín. ◎Như: thùy tri bàn trung sôn, lạp lạp giai tân khổ , ai biết cơm chín trên mâm, mỗi hạt cơm là một hạt đắng cay.
♦(Danh) Bữa cơm thường (không có lễ nghi). § Tức tiện yến 便.
♦(Danh) Bữa cơm xoàng.
♦(Danh) Cơm chan canh.
♦(Động) Ăn bữa chiều.
♦(Động) Lấy nước hòa với cơm mà ăn nữa. § Tỏ ý khen ngợi cơm chủ mời ăn ngon.
♦§ Cũng đọc là tôn, san.

: sūn


Vừa được xem: 预补国葬乳牛鼎峙协和式飞机