Pineapple

- phi

♦ Phiên âm: (fēi)

♦ Bộ thủ: Phi ()

♦ Số nét: 3

♦ Ngũ hành: Hỏa ()


♦Giản thể của chữ .

: ()fēi
1.
2.
3.
4.
5. ,
6.
7.


Vừa được xem: 導航臺漠漠漠不關心漏窗游民無產者液化涉禽求過於供正心