Pineapple

- phong

♦ Phiên âm: (fēng, fěng)

♦ Bộ thủ: Phong ()

♦ Số nét: 4

♦ Ngũ hành: Thủy ()


♦Giản thể của chữ .

chữ có nhiều âm đọc:
, : ()fēng
1.
2. ,
3. ,
4.
5. , ,
6. ,
7. 湿
8. (Danh từ) Họ。
, : ()fěng
”,


Vừa được xem: 埃塞俄比亚舀子遛彎兒