- ngạch

♦ Phiên âm: (é)

♦ Bộ thủ: Hiệt ()

♦ Số nét: 15

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦Giản thể của chữ .

: (
1. ,
2.
3.


Vừa được xem: 矜貴櫥窗