Pineapple

- đề

♦ Phiên âm: (tí, dì)

♦ Bộ thủ: Hiệt ()

♦ Số nét: 12

♦ Ngũ hành: Hỏa ()


♦Giản thể của chữ .

: ()tí
1.
2.
3.
4. (Danh từ) Họ。


Vừa được xem: 百家歸除畫像異端