Pineapple

- thuận

♦ Phiên âm: (shùn)

♦ Bộ thủ: Hiệt ()

♦ Số nét: 9

♦ Ngũ hành: Kim ()


♦Giản thể của chữ .

: ()shùn
1. 使
2. 沿
3.
4. 便便
5.
6.
7.
8. (Danh từ) Họ。


Vừa được xem: 舀子遛彎兒太平間