- đính

♦ Phiên âm: (dǐng)

♦ Bộ thủ: Hiệt ()

♦ Số nét: 8

♦ Ngũ hành: Hỏa ()


♦Giản thể của chữ .

: ()dǐng
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10,
11. 西
12.


Vừa được xem: