Pineapple

- hiệt

♦ Phiên âm: (yè)

♦ Bộ thủ: Hiệt ()

♦ Số nét: 6

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦Giản thể của chữ .

: ()yè
1.
2.


Vừa được xem: 隔心愁眉不展锅盖砂锅平底煎锅蒸锅