Pineapple

- nhan

♦ Phiên âm: (yán, yá)

♦ Bộ thủ: Hiệt ()

♦ Số nét: 18

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Danh) Trán. ◇Sử Kí 史記: Long chuẩn nhi long nhan (Cao Tổ bản kỉ ) Mũi cao trán rồng.
♦(Danh) Dáng mặt, vẻ mặt. ◎Như: hòa nhan duyệt sắc vẻ mặt vui hòa.
♦(Danh) Mặt, danh dự. ◎Như: vô nhan kiến nhân không còn mặt mũi nào gặp người. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: Nhược ngoại nhân tri đạo, tổ tông nhan diện hà tại! , (Đệ tam thập tam hồi) Nếu người ngoài biết thì tiếng tăm ông cha mình còn ra làm sao nữa!
♦(Danh) Màu sắc. ◎Như: ngũ nhan lục sắc nhiều màu lắm sắc.
♦(Danh) Cái biển hay hoành phi trên môn đường.
♦(Danh) Họ Nhan.

: yán
”。


Vừa được xem: 綿軟綢舞統考筆鉛神州砟子