- đính

♦ Phiên âm: (dǐng)

♦ Bộ thủ: Hiệt ()

♦ Số nét: 11

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Danh) Đỉnh đầu. ◇Trang Tử : Kiên cao ư đính (Đại tông sư ) Vai cao hơn đỉnh đầu.
♦(Danh) Ngọn, chóp, nóc. ◎Như: sơn đính đỉnh núi, ốc đính nóc nhà.
♦(Danh) Hạn độ. ◎Như: lãng phí một hữu đính phung phí không có hạn độ.
♦(Danh) Cái ngù đính trên mũ. § Đời nhà Thanh , quan lại đính ngù trên mũ đeo san hô, ngọc, thủy tinh, xa cừ để phân biệt phẩm trật. ◎Như: đính đái mũ ngù.
♦(Động) Đội. ◎Như: đính thiên lập địa đội trời đạp đất. ◇Uông Tân : Ủng ngư thoa, đính ngư lạp, tác ngư ông , , (Hành hương tử ) Mặc áo tơi, đội nón lá, làm ông chài.
♦(Động) Chống, đẩy. ◎Như: nã giang tử đính thượng môn dùng cây đòn chống cửa.
♦(Động) Xông pha, đối mặt, tương nghênh. ◎Như: đính phong ngược gió, đính phong tuyết, chiến nghiêm hàn , xông pha gió tuyết, vượt qua giá lạnh.
♦(Động) Húc, chạm, nhú. ◎Như: giá đầu ngưu ái đính nhân con bò này hay húc người, nộn nha bả thổ đính khởi lai liễu mầm non đã nhú lên khỏi mặt đất.
♦(Động) Lễ, bái. ◇Tây du kí 西遊記: Hành Giả đính tạ bất tận (Đệ tứ thập tứ hồi) Hành Giả bái tạ không thôi.
♦(Động) Cãi vã, phản đối, bác bỏ. ◎Như: ngã hựu đính liễu tha kỉ cú tôi cãi lại ông ấy mấy câu, đính giác tranh chấp, đính bản xung đột lẫn nhau.
♦(Động) Đến. ◇Tây du kí 西遊記: Na thuyền nhi tu du đính ngạn (Đệ ngũ thập tam hồi) Chiếc thuyền đó trong chốc lát đến bờ.
♦(Động) Chuyển nhượng hoặc nắm lấy quyền kinh doanh xí nghiệp, phòng ốc, đất đai, v.v.(ngày xưa).
♦(Động) Thay thế. ◎Như: mạo danh đính thế mạo tên thay thế.
♦(Động) Bằng, tương đương.
♦(Phó) Rất, hết sức. ◎Như: đính thông minh rất thông minh, đính đại hết sức lớn.
♦(Danh) Lượng từ: cái. ◎Như: nhất đính mạo tử một cái mũ, nhất đính trướng tử một cái màn.

: dǐng
xem “”。


Vừa được xem: 櫥窗家財