Pineapple

- hàn

♦ Phiên âm: (hán)

♦ Bộ thủ: Vi ()

♦ Số nét: 12

♦ Ngũ hành: Thủy ()


♦Giản thể của chữ .

: ()hán
1. , 西
2. ”。
3. (Danh từ) Họ。


Vừa được xem: 大禍臨頭大碗茶犯罪格鲁吉亚百歲之後