-

♦ Phiên âm: (wěi)

♦ Bộ thủ:

♦ Số nét: 19

♦ Ngũ hành: cập nhật


: wěi
韡韡。”

: wěi
韡韡。”


    沒有相關
Vừa được xem: 評脈餖飣