Pineapple

- vi

♦ Phiên âm: (wéi, huí)

♦ Bộ thủ: Vi ()

♦ Số nét: 9

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Danh) Da thuộc (da thú mềm đã bỏ hết lông). ◇Khuất Nguyên : Tương đột thê hoạt kê, như chi như vi, dĩ khiết doanh hồ? , , (Sở từ , Bốc cư ) Hay nên mềm mỏng trơn tru (tùy thuận theo thói tục), như mỡ như da, để được như cái cột tròn láng?
♦(Danh) Họ Vi.
♦(Động) Trái. § Thông vi .

: wéi
xem “”。


Vừa được xem: