Pineapple

- hài

♦ Phiên âm: (xié, wā)

♦ Bộ thủ: Cách ()

♦ Số nét: 15

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Danh) Giày, dép. ◎Như: bì hài giày da.

: xié
穿便西


Vừa được xem: 常信常信县常來常往侵占常任常人常事帷幔