- diện

♦ Phiên âm: (miàn)

♦ Bộ thủ: Diện ()

♦ Số nét: 8

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦§ Tục dùng như chữ diện . ◇Trần Nhân Tông : Cá tam đông bạch chi tiền diện (Tảo mai ) Ba tháng đông nhú trắng ở trước mặt cành.

: miàn
”。


    沒有相關
Vừa được xem: 脺刀仅èš