Pineapple

- tĩnh

♦ Phiên âm: (jìng)

♦ Bộ thủ: Thanh ()

♦ Số nét: 14

♦ Ngũ hành: Kim ()


♦§ Cũng như tĩnh . ◇Nguyễn Du : Sài môn trú tĩnh sơn vân bế (Sơn cư mạn hứng ) Ngày yên tĩnh, mây núi che kín cửa sài (cửa bằng củi).

: jìng
1.
2.
3.
4. ”,
5. (Danh từ) Họ。


Vừa được xem: 鄰近色