Pineapple

- hà

♦ Phiên âm: (xiá)

♦ Bộ thủ: Vũ ()

♦ Số nét: 17

♦ Ngũ hành: Hỏa ()


♦(Danh) Ráng. § Trong khoảng trời không thâm thấp có khí mù, lại có bóng mặt trời xiên ngang thành các màu rực rỡ, thường thấy ở lúc mặt trời mới mọc hay mới lặn gọi là ráng. ◇Vương Bột : Lạc hà dữ cô vụ tề phi, thu thủy cộng trường thiên nhất sắc , (Đằng Vương Các tự ) Ráng chiều với cánh vịt trời đơn chiếc cùng bay, nước thu trộn lẫn bầu trời dài một sắc.

: xiá


Vừa được xem: 崩逝西南造型藝術組裝理屈詞窮熱核武器防特酆都城