Pineapple

- vũ, vú

♦ Phiên âm: (yǔ, yù)

♦ Bộ thủ: Vũ ()

♦ Số nét: 8

♦ Ngũ hành: Thủy ()


♦(Danh) Mưa. ◇Nguyễn Trãi : Chung tiêu thính vũ thanh (Thính vũ ) Suốt đêm nghe tiếng mưa.
♦Một âm là . (Động) Đổ, rơi, rưới, mưa xuống. ◎Như: vú bạc đổ mưa đá, vú tuyết mưa tuyết.

chữ có nhiều âm đọc:
, : yǔ

, : yù


Vừa được xem: 腌臢