Pineapple

- kê

♦ Phiên âm: (jī)

♦ Bộ thủ: Chuy ()

♦ Số nét: 18

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Danh) Con gà. ◎Như: mẫu kê gà mái. ◇Nguyễn Du : Thâm đồ mật toán thắng phu quân, Ưng thị thần kê đệ nhất nhân , (Vương Thị tượng ) Mưu tính thâm hiểm hơn chồng, Đúng là "gà mái gáy sáng" bậc nhất.
♦(Danh) § Xem kê gian .

: jī
”。


Vừa được xem: 滿