- thư

♦ Phiên âm: (cí, cī)

♦ Bộ thủ: Chuy ()

♦ Số nét: 14

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Danh) Chim mái. ◇Thi Kinh : Trĩ chi triêu cẩu, Thượng cầu kì thư , (Tiểu nhã , Tiểu bàn ) Con trĩ trống buổi sáng kêu, Mong tìm chim mái.
♦(Danh) Giống cái, nữ tính.
♦(Hình) Mái, cái (giống). § Đối lại với hùng . ◎Như: thư nhị nhụy cái, thư thố thỏ cái. ◇Tam quốc diễn nghĩa 三國演義: Quang Hòa nguyên niên, thư kê hóa hùng , (Đệ nhất hồi ) Năm Quang Hòa thứ nhất, một con gà mái hóa ra gà trống.
♦(Hình) Yếu đuối, mềm mỏng. ◇Đạo Đức Kinh : Tri kì hùng, thủ kì thư, vi thiên hạ khê , , 谿 (Chương 28) Biết mình cứng mạnh, nhưng vẫn giữ ở chỗ mềm mỏng, làm khe nước cho thiên hạ.
♦(Hình) Mặt dày, trơ trẽn, vô liêm sỉ. ◇Vô danh thị : Ngã kim nhật hựu một thỉnh nhĩ, tự thư tương lai , (Nam lao kí , Đệ tam chiệp ) Ta hôm nay nào có mời mi mà mi tự vác cái mặt dày tới.
♦(Động) Coi thường, khinh thị. ◇Trần Tử Ngang : Ư thì thiên hạ thư Hàn nhi hùng Ngụy, tráng vũ nhi nhu văn , (Đường cố triều nghị đại phu tử châu trưởng sử dương phủ quân bi ).
♦(Động) Đánh bại, khuất phục. ◇Tô Thức : Trí cùng binh bại, thổ cương nhật xúc, phản vi Hán thư, đại vương thường tự tri kì sở dĩ thất hồ? , , , ? (Đại Hầu Công thuyết Hạng Vũ từ ).
♦(Động) Trách mắng.
♦(Động) Chần chờ, ỳ ra, ườn ra. ◇Kim Bình Mai : Xuân Mai đạo: Nhĩ vấn tha. Ngã khứ thì hoàn tại trù phòng lí thư trước... : , ... (Đệ thập nhất hồi) Xuân Mai nói: Bà chủ cứ hỏi nó. Lúc tôi xuống, nó vẫn cứ ườn ra trong nhà bếp (chưa nấu nướng xong xuôi gì cả)...
♦(Động) Nhe (răng). § Thông thử . ◎Như: thư nha lộ chủy .

: cí
1.
2. 〔雌黄”。
3.


Vừa được xem: 策問策反