Pineapple

- tước

♦ Phiên âm: (què, qiāo)

♦ Bộ thủ: Chuy ()

♦ Số nét: 11

♦ Ngũ hành: Kim ()


♦(Danh) Chim sẻ. § Còn gọi là ma tước .

chữ có nhiều âm đọc:
, : què
”,
, : qiāo
雀子”。
, : qiǎo
”)。


Vừa được xem: 化学武器