Pineapple

- nan, nạn

♦ Phiên âm: (nán, nàn, n)

♦ Bộ thủ: Chuy ()

♦ Số nét: 10

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦Giản thể của chữ .

chữ có nhiều âm đọc:
, : ()nán
1.
2. 使
3.
, : ()nàn
1.
2.
3.
, : ()nuó
”。


Vừa được xem: 木船運動神經田徑賽滂沛彌勒å¹¾