Pineapple

- hiểm

♦ Phiên âm: (xiǎn, yán)

♦ Bộ thủ: Phụ ()

♦ Số nét: 15

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Danh) Chỗ trọng yếu, nơi địa thế ách yếu, có ngăn trở. ◎Như: thiên hiểm vùng hiểm yếu thiên nhiên.
♦(Danh) Sự gì yên nguy, thành bại chưa thể biết trước được. ◎Như: mạo hiểm xông pha sự bất trắc, chỗ hiểm nguy khó lường.
♦(Danh) Sự dự trù lo liệu trước để có điều kiện ứng phó khi gặp phải tai nạn bất ngờ (bảo hiểm). ◎Như: thọ hiểm bảo hiểm nhân mạng, xa hiểm bảo hiểm tai nạn xe.
♦(Hình) Nguy, trắc trở. ◎Như: hiểm ải nơi nguy hiểm, hiểm đạo đường trắc trở, nguy nan.
♦(Hình) Gian ác, âm độc, xảo quyệt, nguy hại. ◎Như: âm hiểm âm độc, hiểm trá xảo trá, gian hiểm gian ác.
♦(Hình) Nguy cấp. ◎Như: hiểm cục tình huống nguy cấp, thoát li hiểm cảnh thoát khỏi tình cảnh nguy cấp.
♦(Hình) Kì quái, mắc míu (nói về văn chương). ◎Như: hiểm kính hay hiểm tiễu kì quái, không theo phép thường, khiến cho người xem phải ghê lòng sởn tóc. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: Nhược đề quá ư tân xảo, vận quá ư hiểm, tái bất đắc hữu hảo thi, chung thị tiểu gia khí , , , (Đệ tam thập thất hồi) Nếu ra đầu bài lắt léo quá, hạn vần hiểm hóc quá, thơ không thể nào hay được, rốt cuộc đâm ra gò bó, hẹp hòi.
♦(Phó) Suýt, xém, chút xíu nữa. ◎Như: hiểm bị hoạt mai suýt bị chôn sống. ◇Tây sương kí 西: Hiểm hóa tố vọng phu thạch (Đệ tứ bổn , Đệ tam chiết) Chút xíu nữa là hóa làm hòn đá vọng phu.

: xiǎn
xem “”。


Vừa được xem: 個人俯冲下降供頓俐落俯仰俳體修多羅罪該萬死