Pineapple

- thiểm

♦ Phiên âm: (shǎn)

♦ Bộ thủ: Phụ ()

♦ Số nét: 9

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Danh) Tên đất, thời Chu sơ là giới hạn giữa Chu Công và Thiệu Công , nay là huyện ở tỉnh Hà Nam.
♦(Danh) Tên gọi tắt tỉnh Thiểm Tây 西, Trung Quốc.
♦(Danh) Họ Thiểm.

: shǎn
1. ,
2. 西:“”。
3. (Danh từ) Họ。


Vừa được xem: 擾擾腿筋韓國鹿大有作為