Pineapple

- tế

♦ Phiên âm: (jì)

♦ Bộ thủ: Phụ ()

♦ Số nét: 7

♦ Ngũ hành: Hỏa ()


♦Giản thể của chữ .

: ()jì
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.


Vừa được xem: 犁牛之子牽就物色物件牌照爾虞我詐爾格爾曹