Pineapple

- dương

♦ Phiên âm: (yáng)

♦ Bộ thủ: Phụ ()

♦ Số nét: 6

♦ Ngũ hành: Hỏa ()


♦Giản thể của chữ .

: ()yáng
1.
2. :⚊(U+268A)。
3. ”:
4.
5.
6.
7.
8. 寿
9.
10,
11. ”,
12. (Danh từ) Họ。


Vừa được xem: 憲法