Pineapple

- phòng

♦ Phiên âm: (fáng)

♦ Bộ thủ: Phụ ()

♦ Số nét: 6

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Danh) Đê. ◇Chu Lễ : Dĩ phòng chỉ thủy, dĩ câu đảng thủy , (Địa quan , Đạo nhân ) Lấy đê ngăn chặn nước, lấy ngòi khơi dẫn nước.
♦(Danh) Quan ải. ◎Như: hải phòng nơi đóng quân canh phòng ngoài bể, biên phòng chỗ đóng quân để canh phòng biên giới.
♦(Danh) Tên đất: (1) Ấp nước Trần thời Xuân Thu, nay thuộc tỉnh Hà Nam. (2) Đất nước Lỗ thời Xuân Thu, nay thuộc tỉnh Sơn Đông, huyện Bỉ Thành . (3) Đất nước Tống thời Xuân Thu, nay thuộc tỉnh Sơn Đông, huyện Kim Hương .
♦(Danh) § Thông phòng .
♦(Danh) Họ Phòng.
♦(Động) Đắp đê. ◇Chu Lễ : Thiện phòng giả thủy dâm chi (Đông quan khảo công kí ) Giỏi đắp đê ngăn nước ngập lụt.
♦(Động) Phòng ngừa, canh phòng. ◎Như: phòng cường đạo phòng trộm cướp, phòng hoạn đề phòng họa hoạn. ◇Đỗ Phủ 杜甫: Hoặc tòng thập ngũ bắc phòng Hà, Tiện chí tứ thập tây doanh điền , 便西 (Binh xa hành ) Có kẻ năm mười lăm tuổi đi ra bắc phòng giữ đê sông Hoàng Hà, Đến năm bốn mươi tuổi đi khẩn ruộng ở phía tây.
♦(Động) Phòng thủ, phòng vệ. ◎Như: phòng thú phòng thủ biên giới.
♦(Động) Che, trùm. ◎Như: phòng lộ che sương móc.
♦(Động) Ngăn ngừa. ◎Như: phòng nha át manh ngăn ngừa sự không tốt từ lúc mới manh nha.

: fáng
1.
2.
3. 。“”。
4.


Vừa được xem: 砧木煙霞