- duyệt

♦ Phiên âm: (yuè)

♦ Bộ thủ: Môn ()

♦ Số nét: 10

♦ Ngũ hành: Hỏa ()


♦Giản thể của chữ .

: ()yuè
1.
2.
3. :“”。
4.
5. :“”。


Vừa được xem: 北河供頓供销科包子供膳宿舍供職供給勢必供稱