Pineapple

- gian, gián, nhàn

♦ Phiên âm: (jiān, jiàn)

♦ Bộ thủ: Môn ()

♦ Số nét: 7

♦ Ngũ hành: Mộc ()


♦Giản thể của chữ .

chữ có nhiều âm đọc:
, : ()jiān
1.
2.
3.
4.
, : ()jiàn
1.
2.
3. 使
4.
5.
6. :“”。


Vừa được xem: 邮政储蓄银行