- nhuận

♦ Phiên âm: (rùn)

♦ Bộ thủ: Môn ()

♦ Số nét: 7

♦ Ngũ hành: Thổ ()


♦Giản thể của chữ .

: ()rùn
1. ”。”。”。”,
2.


    沒有相關
Vừa được xem: 指出长柄勺50石英鐘