Pineapple

- trường, trưởng, trướng

♦ Phiên âm: (cháng, zhǎng)

♦ Bộ thủ: Trường ()

♦ Số nét: 4

♦ Ngũ hành: Thủy ()


♦Giản thể của chữ .

chữ có nhiều âm đọc:
, : ()cháng
1.
2.
3.
4.
, : ()zhǎng
1.
2.
3.
4.
5.


Vừa được xem: 告密吴权郡否隔否極泰來否則君王君子花君子向陽