- trường, trưởng, trướng

♦ Phiên âm: (cháng, zhǎng)

♦ Bộ thủ: Trường ()

♦ Số nét: 8

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Hình) Dài. § Đối lại với đoản ngắn. ◎Như: trường kiều ngọa ba cầu dài nằm trên sóng nước.
♦(Hình) Lâu. ◎Như: trường thọ sống lâu.
♦(Hình) Xa. ◎Như: trường đồ đường xa.
♦(Danh) Cái giỏi, cái tài, ưu điểm. ◎Như: các hữu sở trường ai cũng có sở trường, nhất trường khả thủ có một cái hay khá lấy.
♦(Danh) Họ Trường.
♦(Phó) Thường, luôn. ◇Đào Uyên Minh : Môn tuy thiết nhi trường quan (Quy khứ lai từ tự ) Tuy có cửa mà thường đóng mãi.
♦Một âm là trưởng. (Danh) Người nhiều tuổi, bậc trên. ◎Như: tôn trưởng bậc trên, sư trưởng lão sư, tiên sinh, huynh trưởng bậc đàn anh.
♦(Danh) Người đứng đầu, người cầm đầu. ◎Như: bộ trưởng người giữ chức đầu một bộ, lục quân trưởng chức đứng đầu lục quân (bộ binh).
♦(Hình) Tuổi cao hơn, có tuổi hơn. ◎Như: tha bỉ ngã trưởng tam tuế anh ấy so với tôi lớn hơn ba tuổi, trưởng lão bậc trên mình mà có tuổi.
♦(Hình) Hàng thứ nhất. ◎Như: trưởng tử con trưởng, trưởng tôn cháu trưởng.
♦(Động) Sinh ra. ◇Tây du kí 西遊記: Ngã tuy bất thị thụ thượng sanh, khước thị thạch lí trưởng đích , (Đệ nhất hồi) Đệ tử tuy không sinh ra trên cây, nhưng lại sinh ra trong đá.
♦(Động) Sinh ra sẵn có, tỏ ra. ◎Như: tha trưởng đắc bất xú cô ta trông không xấu.
♦(Động) Có tài năng, giỏi. ◎Như: trưởng ư thi văn giỏi về thơ văn.
♦(Động) Nuôi lớn lên. ◇Thi Kinh : Trưởng ngã dục ngã (Tiểu nhã , Lục nga ) Nuôi tôi lớn lên.
♦(Động) Lớn lên. ◇Mạnh Tử 孟子: Cẩu đắc kì dưỡng vô vật bất trưởng (Cáo tử thượng ) Nếu nuôi hợp cách, không vật nào không lớn.
♦Lại một âm là trướng. (Động) Đo chiều dài. ◎Như: trướng nhất thân hữu bán đo dài hơn một thân rưỡi.

chữ có nhiều âm đọc:
, : cháng
1. :“。”
2. , :“”, “”。《》:“。”
3. :“”, “”。
4. (Danh từ) Họ。
5.
6. , :“”。《》:“。”
7. 》“。”
8. 》:“。”
9. 》“。”
10, , :“”。》:“。”
, : zhǎnɡ
1. , :“”, “”, “”。《》:“。”《》:“:‘。’”
2. , :“”, “”。
3. :“。”《》:“。”
4. :“”, “”。《》:“。”
5. :“?”《》:“。”
6. 》:“。”《西》:“。”
7. , 。《》:“。”《》:“。”
8. , :“。”
9. 。《》:“。”《》:“。”
10, , :“。”《》:“。”
11. 》“使?”
12. 。《》:“使。”


Vừa được xem: 葬礼曲