Pineapple

- thác

♦ Phiên âm: (cuò, cù)

♦ Bộ thủ: Kim ()

♦ Số nét: 13

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦§ Giản thể của chữ .

: ()cuò
1.
2.
3.
4.
5.
6. ,


Vừa được xem: