Pineapple

- tiêu

♦ Phiên âm: (xiāo)

♦ Bộ thủ: Kim ()

♦ Số nét: 12

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦Giản thể của chữ .

: ()xiāo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. ”,


Vừa được xem: 白玉堂弄瓦滑雪衫京韻大鼓覿鄰近色