Pineapple

- chú

♦ Phiên âm: (zhù)

♦ Bộ thủ: Kim ()

♦ Số nét: 12

♦ Ngũ hành: Kim ()


♦Giản thể của chữ .

: ()zhù


    沒有相關
Vừa được xem: 噴氣式飛機巴蛇吞象平陽山溝干部职责多文為富