Pineapple

- chú

♦ Phiên âm: (zhù)

♦ Bộ thủ: Kim ()

♦ Số nét: 12

♦ Ngũ hành: Kim ()


♦Giản thể của chữ .

: ()zhù


    沒有相關
Vừa được xem: 改造消費合作社山溝