Pineapple

- đồng

♦ Phiên âm: (tóng)

♦ Bộ thủ: Kim ()

♦ Số nét: 11

♦ Ngũ hành: Kim ()


♦Giản thể của chữ .

: ()tóng
,


Vừa được xem: 特輯质地细的织物砂紙牛勁