- chất

♦ Phiên âm: (zhì)

♦ Bộ thủ: Kim ()

♦ Số nét: 23

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Danh) Tấm gỗ kê dưới thân người lúc hành hình thời xưa. ◎Như: phủ chất hình cụ để chém tội nhân. Cũng chỉ sự chém giết. ◇Liêu trai chí dị : Tiền tịch mạo độc, kim lai gia phủ chất da? , (Lục phán ) Đêm qua (tôi) mạo phạm, nay (ngài) đến chém chết chăng?

: zhì
xem “”。


Vừa được xem: