Pineapple

- oa

♦ Phiên âm: (guō, guǒ)

♦ Bộ thủ: Kim ()

♦ Số nét: 16

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Danh) Bầu dầu (bầu đựng dầu mỡ trong xe cho trục xe chạy trơn).
♦(Danh) Điếu, tẩu. ◎Như: yên đại oa nhi tẩu hút thuốc.
♦(Danh) Nồi, xanh, chảo, xoong. ◎Như: đồng oa nồi đồng. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: Bất tưởng giá nhật tam nguyệt thập ngũ, hồ lô miếu trung tạc cung, na ta hòa thượng bất gia tiểu tâm, trí sử du oa hỏa dật, tiện thiêu trứ song chỉ , , , 使, 便 (Đệ nhất hồi) Chẳng ngờ hôm rằm tháng ba, trong miếu Hồ Lô nấu cỗ cúng, hòa thượng đó không cẩn thận, để chảo dầu bốc lửa, cháy lan ra giấy dán cửa sổ.

: guō
xem “”。


Vừa được xem: 左不過腎盂蟋蟀草整天