- phô, phố

♦ Phiên âm: (pū, pù)

♦ Bộ thủ: Kim ()

♦ Số nét: 15

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Động) Bày ra. ◎Như: phô thiết bày biện, phô trương bày ra, khoe khoang. ◇Vạn Hạnh : Thịnh suy như lộ thảo đầu phô Thịnh suy như sương bày ra trên ngọn cỏ.
♦(Động) Trải ra. ◎Như: phô sàng trải giường, phô trác bố trải khăn bàn. ◇Thủy hử truyện 水滸傳: Phô khai bị ngọa, thoát liễu y thường, thướng sàng tiện thụy , , 便 (Đệ tam thập nhất hồi) Trải chăn đệm ra, cởi quần áo lên giường ngủ.
♦Một âm là phố. (Danh) Cửa hàng buôn bán. ◎Như: thư phố hiệu sách, tạp hóa phố tiệm tạp hóa.
♦(Danh) Tiếng gọi chung mùng, mền, giường, chiếu. ◎Như: sàng phố gọi chung mùng, mền, giường, chiếu, sàng vị giường nằm (dành cho khách đi xe lửa, tàu thủy).
♦(Danh) Nhà trạm.
♦(Danh) Lượng từ: cái. ◎Như: nhất phố sàng một cái giường.

: pù
”。


Vừa được xem: 河工款項兵費篝火狐鳴免費医生的办公室尖端放電