- bạt

♦ Phiên âm: (bó, bá)

♦ Bộ thủ: Kim ()

♦ Số nét: 13

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Danh) Cái nạo bạt (nhạc khí). § Xem thêm nạo .

: bó
穿


    沒有相關
Vừa được xem: 完全小學裝幌子鄙夫溫室故我殺雞取卵