- linh

♦ Phiên âm: (líng)

♦ Bộ thủ: Kim ()

♦ Số nét: 13

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Danh) Cái chuông rung, cái chuông nhỏ cầm tay lắc. ◇Bạch Cư Dị 白居易: Dạ vũ văn linh trường đoạn thanh (Trường hận ca ) Đêm mưa, nghe tiếng chuông, toàn là những tiếng đoạn trường. Tản Đà dịch thơ: Đêm mưa đứt ruột, canh dài tiếng chuông.

: líng
xem “”。


Vừa được xem: 褶子