- sai, thoa

♦ Phiên âm: (chāi, chā)

♦ Bộ thủ: Kim ()

♦ Số nét: 11

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Danh) Cái thoa cài đầu của đàn bà, cái trâm. § Ta quen đọc là thoa. ◎Như: kim thoa trâm vàng. ◇Tào Thực : Đầu thượng kim tước thoa, Yêu bội thúy lang can , (Mĩ nữ thiên ).

: chāi


Vừa được xem: 超短裙樂陶陶催醒剂傑出傍觀傍若無人偽言